Vodstvo kluba

OPERATIVNO VODSTVO KLUBA

Predsednik

Ivan Vodopivec

Tehnični vodja

Deni Stibilj

Računovodstvo

Nataša Bajc

Upravni odbor

Danilo Kobal

Matic Majcenovič

Matjaž Bajec

Blaž Praček